لزوم استفاده از كالاي ايراني

حقيقت تلخ تر از ان است كه مي بينيم و مي شنويم.

 

همه ي ما گرايش به مصرف كالاهاي خارجي داريم . و اثار سوء ان دامنگير همه ي ما شده است.

تحريم/بيكاري جوانان و قشر كارگر جامعه /بحران هاي اقتصادي /نابودي فرصت هاي

شغلي از جمله ي اين اثار سوء مي باشد.

مقام معظم رهبري در ديداري كه با كاركنان زحمت كش داشتن سخناني ايراد فرمودند كه حاكي از ان است كه مصرف كالاي ايراني و توليدي كشورمان يكي از ضرورت هايي است كه براي تحقق شعار سال 91 لازم است.

تاكيد معظم له بر مصرف كالاهاي داخلي و ساخت ايران حكايت از اين مهم داردكه باعث خودكفايي ايران و عدم وابستگي به بيگانگان مي شود.

به اختصار به برخي از سخنان ايشان اشاره ميكنم:

<< بايد كار ي كنيم كه كالاي داخلي در نظر مصرف كننده ايراني وغير ايراني كالايي بادوام و مطلوب باشد>>

 

نكاتي كه از بيانات ايشان براداشت مي شود اين است كه كالايي كه كيفيت بالا و قيمتي مناسب داشته باشد كه در نظر مصرف كننده جلوه گري كند و باعث شود كه همه ي ما ايرانيان از خريد كالاي خارجي خودداري كنيم تا مشت محكمي به استعمار بيگانگان و تحريم هاي خارجي باشد.

در همين راستا دستگاه هاي ذيربط بايد با رسيدگي به مشكلات توليد كنندگان و معيشت كاگران و تامين انها زمينه هاي لازم را براي توليد هر چه بهتر و مصرف كالاي داخلي وايراني با كيفيت را فراهم نمايند.

در جهت اين اهداف مهم بستر سازي هاي زيادي بايد انجام شود .

يكي از اين دستگاه ها براي بستر سازي مناسب صداو سيما ورسانه هاي دولتي مي باشد.

رسالت رسانه ها رسالتي سنگين است و وظيفه خطيري بر عهده دارند.در راديو و بيشتر تلويزيون كه نمايانگر تبليغات گسترده هستند بايد محدوديت هاي بيشتري براي تبليغات خارجي اتخاذ شود.

تبليغات كالاهاي ايراني با كيفيت بايد به حدي جلوه گري كند كه ديگر هر ايراني بداند مصرف كالاهاي خارجي به معناي بيكاري جوانان ايراني مي باشد.

بالاخره همه ي خانواده هاي ايراني با معضل بيكاري جوانان خود در خانواده و اطراف روبرو هستند پس چه بهتر كه همه دست به دست هم دهيم تا براي رفع اين معضل و اصلاح وضع موجود از خانواده ي خود شروع كرده و با مصرف كالاهاي ساخت ايران به اين مهم دست يابيم.

مدير وبلاگ <<كالاي ايراني بخريم>>

زهره شريف.كارشناس حقوق

 




ADS

آمار بازيد

درباره ما

X